Numeri alla lettera - Macworld

Comment on this news article

Numeri alla lettera - Macworld

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFheFpVWeLft4KHqayQGjeC7E3aiQ&url=http://www.macworld.it/ping/soft/2010/08/03/numeri-alla-lettera/