Overzicht maken actieve fonts in Indesign via Applescript

Ik wil bij deze een script delen. Het script maakt een voorbeeld van alle beschikbare fonts in InDesign. Er zijn meer scripts te vinden die dit doen, maar die voldeden niet voor mij. Voorheen werkte fontgander perfect, maar dat was systeem 9. Ik heb tot op heden nog niets vergelijkbaars gezien voor OSX. Uit ontevredenheid geboren dus dit script. Enjoy!

I want to share this script. The script creates a sample of all available fonts in InDesign. There are to be found scripts that do this, but it fell short for me. Previously font gander worked perfectly, but that was system 9. I have as yet seen nothing like it for OSX. Dissatisfaction thus born this script. Enjoy!

Hallo Eric,

Mooi script maar is het niet wat te uitgebreid voor alleen een font collectie script? In QuarkXPress hoef ik alleen het onderstaande te gebruiken, is er niet net zoiets in InDesign? Mocht het doel van het script iets anders zijn, probeer je script iets beter te omschrijven. Niet geheel onbelangrijk, MacScripter is Engelstalig.

translation:
Nice script but doesn’t the script too much for a script that you discribe as “get available fonts in Indesign”?. I mean, in quark express I only need to run the script below, isn’t there a similar command in InDesign that can do the same. If the script is meant to do more, please make it more clear in your description. Not unimportant: MacScripter is English.

tell application "QuarkXPress"
	set loadedFonts to font list
	tell document 1
		set usedFonts to font list
	end tell
end tell

Welcome to MacScripter

. and please use the AppleScript tags [applescript ] /applescript ] around the code :slight_smile:

Beste DJ Bazzie Wazzie,

Het script is niet bedoelt om een lijst te maken van de actieve fonts maar een overzicht van de fonts, een letterproef. Het was inderdaad beter geweest om dat woord (letterproef) te gebruiken in de omschrijving, zoals het er nu staat kan de omschrijving op meerdere manieren opgevat worden. Mocht ik nog eens wat plaatsen zal ik dat in het engels doen.:slight_smile:

translation:
The script is not meant to make a list of active fonts, but an overview of type specimen. It had indeed been better for that word (type specimen) to be used in the description, as it now stands, the definition can be interpreted in different ways. The next posts wil be in English.:slight_smile:

Forgive me, it was my first post…

Kind Regards.

Thanks for the script Eric :cool: